دیزاین گرافیک دیزاین جی آر اف ، دیزاین گرافیک مرجع دانلود ابزار گرافیک و عکس http://designgrf.mihanblog.com 2018-11-14T23:38:13+01:00 text/html 2018-01-26T15:13:06+01:00 designgrf.mihanblog.com designer grf مجموعه ی 16 طرح لایه بازجدید از کارت ویزیت های متنوع با لینک دانلود مجزا برای هر طرح http://designgrf.mihanblog.com/post/162 <div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/n6ubrMWG03/large/96-11-5.jpg" alt="96-11-5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><div style=""><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>مجموعه ی 16 طرح لایه بازجدید از کارت ویزیت های متنوع</b></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|PSD</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small;">Jpg</b></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small;"><br></b></span></div></div> text/html 2018-01-24T18:25:00+01:00 designgrf.mihanblog.com designer grf دانلود وکتور ربان های طلایی و جذاب در اشکال متنوع http://designgrf.mihanblog.com/post/160 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/i2LqVOFdIr/large/96-11-4.jpg" alt="دانلود وکتور ربان های طلایی و جذاب در اشکال متنوع"></div><div style="text-align: center;"><div style=""><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>دانلود وکتور ربان های طلایی و جذاب در اشکال متنوع</b></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999999" face="Tahoma" size="2" style=""><b>|EPS</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2" style=""><b>|&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small;">Jpg</b></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small;"><br></b></span></div></div> text/html 2018-01-23T16:47:17+01:00 designgrf.mihanblog.com designer grf دانلود وکتور المان های موردنیاز در طراحی با موضوع عسل http://designgrf.mihanblog.com/post/159 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/abVbjxp6bf/large/96-11-3.jpg" alt="وکتور المان های موردنیاز در طراحی با موضوع عسل"></div><div style="text-align: center;"><div style=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999999" face="Tahoma" size="2" style=""><b style="">وکتور المان های موردنیاز در طراحی با موضوع عسل</b></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#999999" face="Tahoma" size="2" style=""><b>|EPS</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2" style=""><b>|&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small;">Jpg</b></span></span></div></div> text/html 2018-01-18T14:00:32+01:00 designgrf.mihanblog.com designer grf دانلود کالکشن لیبل های لاکچری با زمینه قرمز جذاب و طرح های متنوع http://designgrf.mihanblog.com/post/158 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/hantOJlr4X/96-10-28.jpg" alt="دانلود کالکشن لیبل های لاکچری با زمینه قرمز جذاب و طرح های متنوع"></div><div style="text-align: center;"><div style=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999999" face="Tahoma" size="2" style=""><b style="">کالکشن لیبل های لاکچری با زمینه قرمز جذاب|EPS</b></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small;">Jpg</b></span></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small;"><br></b></span></div></div> text/html 2012-07-27T16:42:18+01:00 designgrf.mihanblog.com designer grf 20 مدل جدید و با کیفیت از اتومبیل بی ام و http://designgrf.mihanblog.com/post/157 <div style="text-align: center;"><a href="http://designgrf.ir/post/157" target="_blank" title="20 مدل جدید و با کیفیت از اتومبیل بی ام و"><img src="http://dgraphic2.persiangig.com/image/144.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>20 مدل جدید و با کیفیت از اتومبیل بی ام و</b></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>&nbsp;</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small; ">Jpg</b></span></div></div> text/html 2012-07-27T08:42:44+01:00 designgrf.mihanblog.com designer grf دانلود وکتور طرح جذاب تابستانی http://designgrf.mihanblog.com/post/156 <div style="text-align: center;"><img src="http://dgraphic2.persiangig.com/image/142.jpg"> </div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>دانلود وکتور طرح جذاب تابستانی</b></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999999" face="Tahoma" size="2" style="font-family: Tahoma; "><b>&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>&nbsp;1.33 مگابایت&nbsp;</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small; ">EPS&amp;Jpg</b></span></span> </div> text/html 2012-07-27T08:26:34+01:00 designgrf.mihanblog.com designer grf دانلود وکتور حیوانات کارتونی http://designgrf.mihanblog.com/post/155 <div style="text-align: center;"><a href="http://designgrf.ir/post/155" target="_blank" title="دانلود وکتور حیوانات کارتونی"><img src="http://dgraphic2.persiangig.com/image/141.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>دانلود وکتور حیوانات کارتونی&nbsp;</b></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>&nbsp;1.5 مگابایت&nbsp;</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small; ">EPS&amp;Jpg</b></span></span></div> text/html 2012-07-25T11:26:34+01:00 designgrf.mihanblog.com designer grf نسخه شانزدهم نرم افزار کورل دراو Corel Draw X6 - نسخه تریال http://designgrf.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: center;"><a href="http://designgrf.ir/post/44" target="_blank" title="نسخه شانزدهم نرم افزار کورل دراو Corel Draw X6 - نسخه تریال"><img src="http://dgraphic2.persiangig.com/image/143.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>نسخه شانزدهم نرم افزار کورل دراو &nbsp;Corel Draw X6 - نسخه تریال</b></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>&nbsp;</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small; ">Exe</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 17px; "><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 17px; ">امروزه کار با رایانه و پول کسب کردن از طریق آن از مشاغل مهم است . با رایانه خیلی کارها به آسانی انجام می شود . یکی از مهمترین کارهایی که می توان با این ماشین الکترونیکی انجام داد کار طراحی و گرافیک است . در این زمینه نرم افزارهای بسیاری وجود دارند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند که ممکن است دیگری فاقد آن باشد . اما کاربران همیشه به دنبال بهترین ها هستند . نرم افزاری که با آن همه کار بتوان کرد و در یادگیری آن مشکلی وجود نداشته باشد .که البته حرفه ای ها با آن نا آشنا نیستند . &nbsp;</span></div> <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 17px; "><div style="text-align: justify;">نام این نرم افزار قدرتمند CorelDRAW Graphics Suite می باشد که در انجام کارهای گرافیکی بی نظیر است . شما هر کاری را می توانید با این نرم افزار انجام دهید . کار با نرم افزار نیز ساده است و هیچ مشکلی در یادگیری آن نخواهید داشت .&nbsp;</div></span><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right; "><font class="Apple-style-span" color="#CC0000" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: normal; color: rgb(42, 32, 17); "><p></p> <g:plusone size="small"></g:plusone><p></p> <!--Persian Social Bookmarking Code by Web360.ir :: Abolfazl Esmaeelnejad--></font><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: normal; color: rgb(42, 32, 17); "></p></div></div> text/html 2012-07-20T17:20:16+01:00 designgrf.mihanblog.com designer grf تصاویر جالب از میوه های دستکاری شده http://designgrf.mihanblog.com/post/154 <div style="text-align: center;"><a href="http://designgrf.ir/post/154" target="_blank" title="تصاویر جالب از میوه های دستکاری شده"><img src="http://dgraphic2.persiangig.com/image/140.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>تصاویر جالب از میوه های دستکاری شده</b></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>&nbsp;</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small; ">Jpg</b></span></div></div> text/html 2012-07-20T16:44:29+01:00 designgrf.mihanblog.com designer grf دانلود براش های اسپری با کیفیت بالا http://designgrf.mihanblog.com/post/153 <div style="text-align: center;"><a href="http://designgrf.ir/post/153" target="_blank" title="دانلود براش های اسپری با کیفیت بالا"><img src="http://dgraphic2.persiangig.com/image/139.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>دانلود براش های اسپری با کیفیت بالا</b></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>&nbsp;</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>&nbsp;3.3 مگابایت&nbsp;</b></font><font color="#999999" face="Tahoma" size="2"><b>|&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: small; ">Abr</b></span></div></div>